Hotline: 0903 949 343
Giỏ hàng 0

Nuôi Trùn Quế — Ngừng tìm hiểu

Ngừng tìm hiểu lại và bắt tay vào làm đi

cùng làm việc làm để cảm nhận Ngừng hỏi Ngừng tìm hiểu

Ngừng tìm hiểu lại và bắt tay vào làm đi

 Qua nhiều cuộc gặp gỡ, trải qua nhiều cuộc nói chuyện với nhiều người, tôi mới thấy rằng người làm thì rất ít mà người học thì rất nhiều. Có những người hỏi rất ít và lắng nghe nhiều, nhưng tôi nhận ra rằng đó là những câu hỏi thật sự quan trọng để bắt tay vào công việc, đó mới là người có tư tưởng chuẩn bị làm việc thật sự. Còn một số người khác thì hỏi rất nhiều, hỏi từ chăn nuôi, tới sản xuất, tới kinh doanh như thế nào nhưng rồi lại không tiếp...

Đọc thêm →