Hotline: 0903 949 343
Giỏ hàng 0

Phân trùn quế — Phân bón hữu cơ

Phân trùn quế cho cây công nghiệp

Phân bón cà phê Phân bón cây công nghiệp Phân bón cho tiêu Phân bón hữu cơ

Phân trùn quế cho cây công nghiệp

Cây công nghiệp:  Đất nông nghiệp canh tác lâu năm sẽ bị bạc màu và thoái hóa đất, chất dinh dưỡng cũng như các vi sinh vật cộng sinh có lợi trong đất không còn nữa đất trở nên yếu và khô cằn không mang lại hiệu quả cao cho trồng trọt. Hai điều quan trọng nhất để có vụ mùa bội thu thứ nhất là giống tốt và thứ 2 là phân bón tốt.  Người xưa có câu “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân” Thế nên phân bón trong vụ mùa là một nhu cầu thiết yếu....

Đọc thêm →