Hotline: 0903 949 343
Giỏ hàng 0

Chế phẩm sinh học thế hệ mới — phân bón cho ớt

Kết quả trồng ớt chỉ địa năng suất cao- 2 tấn/1000m2 mùa mưa bão tại Ninh Sơn – Ninh Thuận

chế phẩm sinh học ớt phân bón cho ớt

Kết quả trồng ớt chỉ địa năng suất cao- 2 tấn/1000m2 mùa mưa bão tại Ninh Sơn – Ninh Thuận

        Công ty và bà con khảo nghiệm chế phẩm Sômin trên cây ớt, đã có mùa vụ thuận lợi, năng suất ớt cao và điều đặc biệt là chúng tôi trồng vào mùa mưa. Ớt không bị bệnh (mùa mưa ớt dễ bị phấn trắng, thán thư, thối trái, xoăn đọt), ra bông nhiều, tỉ lệ đậu trái cao và năng suất cao. Vậy bà con Ninh Sơn- Ninh Thuận đã làm cách nào trồng ớt năng suất cao như vậy ?   Chúng tôi đã khảo nghiệm chế phẩm Sômin trên một ruộng ớt ở...

Đọc thêm →